За максимален ефект, следвайте следните лесни стъпки при употреба на УНИтиърс:

 • Измийте ръцете си със сапун и вода и ги подсушете. (Фиг. 1)
 • УНИтиърс могат да бъдат използвани, докато носите контактни лещи.
 • Развийте капачката. Дръжте шишенцето обърнато надолу между палеца и останалите пръсти. Преди първата употреба, капнете една капка извън окото, като внимателно стискате шишенцето; при по-силно стискане е възможно изтичане на голямо количество капки.
 • Внимателно издърпайте долния клепач с показалеца. (Фиг. 2)
 • Наведете глава назад. Приближете края на капкомера до окото, но без да докосвате окото или местата около окото. (Фиг. 3)
 • Внимателно стиснете шишенцето и капнете само една капка в окото. Пуснете долния клепач и бавно затворете окото за равномерно разнасяне на УНИтиърс по цялата очна повърхност.
 • За следващата капка, позволете на въздуха да влезе обратно в пластмасовото шишенце, което ще възвърне първоначалната си форма, след което може да продължите да прилагате продукта като следвате препоръките.
 • Моля обърнете внимание, че е възможно да има забавяне от няколко секунди преди пълното освобождаване на капката. Не трябва да стискате шишенцето прекалено силно.
 • Затворете очи за няколко секунди, докато капките се разнесат равномерно по цялата очна повърхност. (Фиг. 4) Ако е необходимо, повторете процедурата в другото око
 • След употреба, разклатете шишенцето с капкомера надолу, но без да докосвате върха, за да отстраните останала течност от върха. Това е необходимо, за да гарантирате стерилност на капките и по-лесно капване при следваща употреба.
 • Веднага след като затворите добре шишенцето, приберете и съхранявайте при препоръчаните условия (температура до 25°C).