Преди да използвате УНИтиърс, прочетете подробно инструкциите за употреба:

Листовка с информация за продукта на български език: PIL_UNItears_bg

Листовка с информация за продукта на английски: PIL_UNItears_en